Qui som?

L’associació RubíTEA, Associació de families de Persones amb Autisme, es constitueix el 8 de maig de 2017, mitjançant la unió d’un grup de famílies amb l’objectiu de defensar els DRETS dels nostres fills i filles amb TEA, oferir suport, formació i compartir experiències en tot el relatiu a l’autisme.

Treballar amb la finalitat de que en un futur proper, els nostres familiars amb TEA puguin gaudir de la seva pròpia vida en una societat inclusiva, on el respecte i les possibilitats d’autonomia no siguin una utopia.

Qué és l'autisme?

El Trastorn de l’Espectre Autista, és el nou terme utilitzat per l’American Psychiatric Association en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). S’inclouen els diagnostics anteriors de trastorn autista, trastorn d’Asperger, trastorn desintegratiu de la infància i el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat.

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn neurològic les característiques fonamentals del qual són un desenvolupament deficitari de la interacció social i de la comunicació, patrons repetitius de comportament i un repertori molt restringit d’activitats i interessos.

La detecció del trastorn autista es fa evident en la primera infància, abans dels tres anys, encara que se sol diagnosticar més tard. En alguns casos, pugues no ser detectat fins a l’edat escolar.

Les xifres obtingudes ens mostren una prevalença d’1 de cada 100 naixements, i respecte a la proporció per gènere, és quatre vegades major entre els homes que entre les dones.