Que fem?

Fins de l’associació 

 

Unió i recolzament de totes les famílies de persones amb autisme associades per compartir experiències i formació d’autisme.


Defensar els drets dels nostres fills/es, i treballar perquè en un futur proper puguin gaudir dels seus drets i deures en una societat inclusiva, on el respecte i les possibilitats d’autonomia no siguin una utopia.

Activitats

 

Suport i acompanyament a les famílies associades en tot el cicle de vida del familiar amb autisme.

 

L'intercanvi d’informació i experiències  amb altres famílies que comparteixin una similar situació familiar.

Formació sobre autisme des de totes les seves disciplines i enfocat a la pràctica.

 

Informació

 

Guiar als associats en la necessitat d’informació concreta, dels passos a seguir i organismes als quals acudir després d’un diagnòstic de TEA, obtenir ajudes, prestacions, etc.

 

Garantir els tractaments terapèutics adequats per a cada cas concret, oferint informació i suport a les famílies en la presa de decisions.

 
Difusió

 

Fomentar la inclusió de les persones amb TEA en tots els àmbits de la societat. 

La difusió d’informació relativa a l’autisme, amb la finalitat de conscienciar a la societat que la inclusió és una responsabilitat de tots.

Que s’eduqui en la diversitat. Que el trastorn sigui normalitzat i es respecti comprenent el seu peculiar estil de funcionament.

Per a més informació de

RUBÍTEA

fes clic aquí